Vielse aftales med en af sognets præster.

Dernæst skal man bede sin bopælskommune udstede en prøvelsesattest. Attesten skal afleveres til kordegnekontoret, som også skal have oplyst navn og adresse på 2 personer, der vil være vidner på vielsen.