Kirkerne er genåbnet d. 18. maj.
Antallet af deltagere skal fortsat afpasses efter forholdene i kirken.
Efter reviderede retningslinjer må der være 50 deltagere ved dåbsgudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser samt konfirmationer ekskl. kirkens personale.
Deltagerantallet må IKKE overstige 25 ved højmessen i Solbjerg Kirke, ekskl. kirkens personale.
Retningslinjerne er afstemt med den reviderede bekendtgørelse fra sundheds- og ældreministeren om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
Øvrige aktiviteter i Solbjerg Kirke som Koncerter, Solbjerg Lag, Kultur Café, Foredrag, Babysalmesang og Salmerytmik er desværre aflyst på denne side af sommerferien. Vi glæder os til at vende tilbage med aktiviteterne igen, efter sommerferien.
Hjælp os venligst med at overholde de givende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af COVID-19
Forebyggelse af smittespredning
Hver søndag er der i Solbjerg Kirke højmesse kl. 10.30.
Den tredje tirsdag i hver måned er der musikgudstjeneste (september - maj).
Efter alle gudstjenester er der kirkekaffe.

 

Kom og vær med i Solbjerg Lag - fire onsdage i efteråret


Se mere under aktiviteter
Næste hold Salmerytmik for 2-5 årige.
Musikpædagog Annika Hamann står for sang og undervisning. Nyt hold 20. august 2020

Se mere om tilmelding under aktiviteter
Babysalmesang i Solbjerg Kirke
Nyt hold Babysalmesang d. 20. august 2020

Se mere under aktiviteter
Nu kan du tilmelde dig konfirmationsforberedelse til 2021

Klik her for tilmelding


 


Du vil under "Kirkelig vejviser" kunne finde oplysninger om dåb, konfirmation, vielse og bisættelse.

Under "Aktiviteter" vil du bl.a. kunne se, hvornår der er foredrag, sangeftermiddage, særlige årlige arrangementer, koncerter og babysalmesang.

Under "Om Solbjerg Kirke" vil du bl.a. kunne finde oplysninger fra menighedsrådet.

Vi håber, at hjemmesiden vil gøre det nemmere for kirkens brugere både at se, hvad der foregår i kirken og at gøre det nemmere at komme i kontakt med kirken, dens medarbejdere såvel som dens menighedsråd.

Karin Franijeur Znaider og Lars Danner Madsen