Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vision og strategi for Solbjerg Kirke

Formål

Menighedsrådet i Solbjerg kirke vil i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke arbejde for at skabe de bedste vilkår for menighedens liv og vækst.

(Menighedsrådsløftet)

Vision

Solbjerg Kirke er et trygt kristent fællesskab med plads til ro og fordybelse. Kirken er endvidere en åben, inddragende, udadvendt og synlig kirke, der er kendt for:

  • At værne om det etablerede kristne fællesskab og den faste del af menigheden
  • At række ud mod de mennesker, der flytter til sognet
  • At målrette tilbud til de mange 20 til 39-årige i sognet
  • At tilbyde musikalske og kulturelle aktiviteter af høj kvalitet
  • At tilbyde sociale/diakonale aktiviteter med stor grad af inddragelse

Målsætninger

I sognet er der en relativ stor gruppe af 20 til 39-årige, som menighedsrådet ønsker at række ud efter. Dette vil vi gøre ved at tilbyde arrangementer og gudstjenester for børnefamilier på tidspunkter, hvor det passer dem. Tilbuddene om babysalmesang og salmerytmik vil fortsætte, og vi vil arbejde på at få gang i minikonfirmandundervisning.

Placeringen af den nye Skolen på Grundtvigsvej i sognet gør, at vi får en større tilgang af konfirmander. Det vil vi følge op med tilbud til de unge efter konfirmationsalderen.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med SYNG MED, en månedlig sangeftermiddag primært for sognets sangglade pensionister. Og vi vil tilbyde forskellige sociale aktiviteter som fx mandeklub, litteraturkreds og strikkeklub, hvor aktiv inddragelse og deltagelse bliver kodeordet.

Solbjerg kirke er kendt for et rigt koncertliv. Med kirkens nye organist vil dette koncertliv fortsætte på et højt niveau og med en fornyet profil med øget deltagelse af kirkens egen organist og kor ved både indendørs og udendørs musikalske aktiviteter.

Menighedsrådet vil fortsat tilbyde forskellige kulturelle arrangementer med både interne og eksterne oplægsholdere.

Vi har erfaret, at der er en stor tilflytning til både kommune og sogn. Derfor vil vi gerne byde nye borgere i sognet velkommen ved et arrangement i menighedshuset. Vi vil udsende en skriftlig velkomst med omtale af forskellige aktiviteter og sognets geografiske udbredelse.

Nye brugergrupper i menighedshuset vil vi forsøge at inddrage i kirkens liv videst muligt. FDF F10 i gudstjenester og arrangementer, og det nye frivillige kvindekor, Schola Cantorum, ved at give mulighed for koncert og deltagelse i gudstjenester efter aftale.

Menighedsrådet anser højmessen for at være kirkens kerneopgave, hvor gudstjenesten skal være et åndeligt frirum for dem, som søger ro og fordybelse. Menighedsrådet ønsker samtidig at binde aktiviteter og kirke mest muligt sammen ved, at der fx indgår tekstlæsning eller fælles salmesang i aktiviteterne, hvor det er muligt og naturligt.

For at nå vores målsætninger, skal vi være gode til at kommunikere om kirkens tilbud og muligheder. Kirkens hjemmeside er den vigtigste kommunikationskanal, så den skal altid være opdateret omkring, hvad der foregår i kirken. Men vores kommunikation skal samtidig tilpasses de målgrupper, som vi gerne vil invitere ind i kirken fx ved øget brug af e-mail, sms og sociale medier. Kirkens udhængsskab skal være vores visitkort til offentligheden, så det skal altid være opdateret og appetitvækkende. Og vi vil fortsat anvende printannoncer i lokalpressen til de borgere, som ikke ser de digitale medier.

Værdier

Solbjerg Kirke arbejder ud fra følgende værdier:

  1. Næstekærlighed med gensidig respekt i alle livets faser
  2. Åbenhed og inddragelse
  3. Synlighed, ærlighed og troværdighed

Se printvenlig version af  Vision og strategi for Solbjerg Kirke, Frederiksberg

Siden senest redigeret 2. november 2021