Dåb aftales med kordegnekontoret eller med en af præsterne, og i god tid inden dåben aftales en samtale mellem præst og forældre.

Oplysninger om hvilket navn barnet skal have, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere gives til kordegnekontoret.