De valgte menighedsrådsmedlemmer er valgt for fire år fra 1. søndag i advent 2016.
Det nuværende menighedsråds funktionsperiode begyndte 1. søndag i advent 2019 og består af:
 • Kirsten H.K. Møllerformand
 • Kirsten Meyer, næstformand
 • Henning Skelbæk Nielsen, kirkeværge & kontaktperson
 • Flemming Hansen, kasserer
 • Tage Nørgaard, tegningsbemyndiget & bygningskyndig
 • Dea Diemar
 • Ellen Maj Flink Rasmussen
 • Ulla Schwartz-Sørensen
 • Sven-Olof Ipsen
 • Lone Hjorth Ohlhoff
 • Karin Franijeur Znaider, Sognepræst
 • Lars Danner Madsen, Sognepræst
 • Werner Meyer (Medarbejderrepræsentant) 
 
Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes på tirsdage og begynder kl 18.00. Der er planlagt møder på følgende datoer:
 
28. januar 2020
24. marts 2020 - aflyst
28. april 2020 - *Mødet afholdes som et lukket møde uden offentlig tilgang. 
  9. juni 2020 - *Mødet afholdes som et lukket møde uden offentlig tilgang.
25. august 2020
  6. oktober 2020
10. november 2020
Referater fra menighedsrådsmøderne ligger i menighedsalen på 1. sal ved kirkekontoret. Du er velkommen til at komme og læse referaterne i kontortiden tirs-fredag fra kl. 9:00 - 12:30 samt torsdag fra kl. 15:30- 18:00.

*If. til Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) afholdes mødet desværre som et lukket møde uden offentlig tilgang.

 
Valgmøder:
- Tirsdag d. 9. juni og tirsdag d. 15. september 2020