27 OKT

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 27. oktober 2019, kl. 10:30

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

Lars Danner Madsen

03 NOV

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 3. november 2019, kl. 10:30

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

Karin Franijeur Znaider

07 NOV

Babysalmesang

Dato: 
Torsdag d. 7. november 2019, kl. 12:30

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

Annika Hamann

250,- kr. for 8 gange